Sprzedaż biletów miesięcznych:

Sprzedaż prowadzona jest od 26 dnia miesiąca poprzedzającego do 3 dnia następnego miesiąca w godzinach od 8:00 do 17:00. W soboty od 8:00 do 14:00.

Aby wyrobić nowy bilet należy zgłosić się z dowodem osobistym i aktualnym zdjęciem w biurze sprzedaży biletów.
Płatności przyjmowane są wyłącznie w gotówce.

Adres:
ul. Przemysłowa
Łochów Fabryczny
(baza autobusów)

czynne w godzinach: 9:00 -16:00